OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Partnerzy i członkowie fundacji to nierzadko ludzie wyczuleni na krzywdę zwierząt. Dlatego w ramach dodatkowej działalności, niesiemy pomoc zwierzętom cierpiącym w wyniku niehumanitarnej działalności człowieka. Staramy się zapewnić pomoc chorym i krzywdzonym stworzeniom lub tym przeznaczonym na rzeź. Dążymy do zapewnienia im opieki i bezpiecznego miejsca do życia. 

Poprzez działania edukacyjne, uświadamiamy społeczeństwu znaczenie relacji między ludźmi i zwierzętami oraz wpływie tej relacji na środowisko naturalne.