Łączymy światy

Fundacja Łączenie Światów powstała w 2004 roku.

Siedziba Fundacji mieści się w odrestaurowanym kompleksie pałacowo-parkowym. W latach 1730-1740 hrabia Balthasar Friedrich von Lüttwitz wzniósł majestatyczny, barokowy pałac oraz założył otaczający go park. Na przestrzeni kolejnych wieków obiekt przechodził liczne metamorfozy. Dodatkowo powstało kilkanaście unikatowych budynków gospodarczych oraz oficyn.  W części z nich wykorzystano jako budulec granit ciosany. W imponującym, kilkunastohektarowym parku zachował się starodrzew, w tym dęby, wiązy, lipy oraz kilka gigantycznych platanów.

 

Celem fundacji jest umożliwienie realizacji międzynarodowych projektów z pogranicza filmu i innych gałęzi sztuki.

W ramach swojej działalności Fundacja pomaga w realizacji projektów medialnych, artystycznych oraz edukacyjnych. Zrzeszając uzdolnionych ludzi pomagamy w nawiązaniu kontaktów i realizowaniu pomysłów łączących świat kina, muzyki i innych form sztuki.

Fundamentem działalności fundacji jest łączenie ambitnych, uzdolnionych ludzi z różnych środowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących ich szeroki potencjał twórczy wynikający z łączenia różnych przestrzeni kulturowych.

Zrzeszamy artystów, dziennikarzy, przedsiębiorców i ludzi ze świata filmu i sztuki.

W ramach swojej działalności, realizujemy projekty komercyjne, kulturowe oraz edukacyjne. Prowadzimy warsztaty artystyczne, organizujemy koncerty, wystawy, szkolenia. Zajmujemy się produkcją filmową, realizujemy artystyczne eksperymenty i wspieramy działania na styku kultury i oświaty.

Projekty realizujemy niezależnie od szerokości geograficznej, różnic kulturowych, jednocześnie współpracując z jednostkami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi z całego świata.

Poznaj nas.

Zobacz co możemy razem osiągnąć.