DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności edukacyjnej i artystycznej podejmujemy się realizacji warsztatów filmowych, fotograficznych, nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji oraz malarskich opracowywanych z myślą zarówno o profesjonalistach, seniorach jak i najmłodszych. Wolontariat ma tutaj istotny wpływ na budowę trwałych więzi międzypokoleniowych. Pragniemy aby osoby młodsze i starsze wspólnie prowadziły aktywny tryb życia.

Szczególnie ważne jest podniesienie szeroko pojętych umiejętności cyfrowych osób starszych i grup defaworyzowanych z okolicznych małych miast i wsi.  Wykorzystanie nowoczesnych technologii może przełamać istniejące bariery aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym,  społecznym i publicznym.

Jest to zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej, która od wielu od lat kładzie nacisk na rolę polityki uczenia się przez całe życie we wzmacnianiu społeczeństw obywatelskich.

Podejmujemy się realizacji wystaw, wernisaży i wydarzeń kulturowych, również tych opracowywanych w ramach eksperymentów społecznych, czy awangardowych poszukiwań w sztuce.