Nauka języka angielskiego
Fundacja „Łączenie Światów” prowadzi charytatywne zajęcia dla uczniów szkół średnich. Przedstawiciele Fundacji nie pobierając wynagrodzenia udzielają młodzieży lekcji języka angielskiego. Korepetycje mają charakter nieodpłatny i są prowadzone w trybie ciągłym, podczas roku szkolnego.